FILM

Showing all 4 results

 • Giảm giá!

  PHIẾU TRÁNG SCAN CINE 135 (C41) – BLOCK 10 PHIẾU

  750.000
 • Giảm giá!

  PHIẾU TRÁNG SCAN FILM MÀU 120 (C41) – BLOCK 10 PHIẾU

  550.000
 • Giảm giá!

  PHIẾU TRÁNG SCAN FILM MÀU 135 (C41) – BLOCK 10 PHIẾU

  450.000
 • 35MM – KODAK VISION 3 500T 36EXP 2022 (ROLLED)

  160.000