35MM – KODAK PROIMAGE 100

160.000

  • 35mm, phim âm bản màu
  • ISO 100
  • Số kiểu: 36
  • Quy trình tráng: C-41

Hết hàng