Giảm giá!

PHIẾU TRÁNG SCAN CINE 135 (C41) – BLOCK 10 PHIẾU

750.000

Mô tả

Phiếu tráng scan:
– Phiếu có gí trị tương đương với phí tráng scan của loại film có ghi trên phiếu . Dùng để thanh toán thay cho tiền mặt hoặc mục đích cho tặng.
– Phiếu không có giá trị sử dụng chéo. Tức là phiếu Cine không sử dụng chéo cho film màu C41
– Phiếu không có giá trị quy đổi tiền mặt hay các sản phẩm khác
– Phiếu không bán lẻ mà chỉ bán theo block 10 phiếu
– Giá bán:
+ Film màu 135 : 350k/ 10 phiếu
+ Film màu 120 : 450k/ 10 phiếu
+ Film Cine 135 : 700k/ 10 phiếu